NVO Green Home i Svjetski fond za prirodu (World Wide Fund for Nature - WWF) pokrenuli su kampanju pod nazivom PAMET U GLAVU, PLAN NA POPRAVNI! Ne sporeći potrebu korištenja hidropotencijala tamo gdje je to moguće, naglašavamo da je plan za gradnju 4 HE na Morači prevaziđen i ekonomski štetan po interese građana i države te ga stoga treba mijenjati.