Naše rijeke – bez brana

Naše rijeke – bez brana

Građansko okupljanje pod sloganom „Naše rijeke – bez brana“ održaće se u utorak, 09.07.2019. godine ispred Ministarstva ekonomije sa početkom u 11 časova. Okupljanje je dio regionalne kampanje „Nedelja akcije za rijeke Balkana“, koja se organizuje širom zemalja Balkana u periodu od 6-16 jula.

Ciljevi okupljanja:

Istaći stavove lokalnih zajednica i NVO povodom planirane gradnje mHE na rijekama u Crnoj Gori;
Ukazati na štetne uticaje gradnje mHE;
Zahtijevati uvođenje trajnog moratorijuma na gradnju malih hodroelektrana po osnovu do sada dodijeljenih dozvola, obustavljanje gradnje i raskidanje svih ugovora.

Proces planiranja malh hidroelektrana u Crnoj Gori nije sproveden na adekvatan način. Lokalno stanovništvo nije bilo uključeno u procese donešenja odluka i planiranja malih hidroelektrana što za posledicu ima brojne proteste i nezadovoljstvo građana širom sjevera Crne Gore.

Aktivnost se realizuje u saradnji sa organizacijama Riverwatch and EuroNatur. Aktivnost je podržana kroz projekat: ENV.NET uključivanje životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju donošenja legislative u oblasti životne sredine i njene implementacije u skladu sa EU standardima.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio