Održan Okrugli sto “Upravljanje otpadom u Glavnom gradu”

Održan Okrugli sto “Upravljanje otpadom u Glavnom gradu”

NVO Green Home je organizovala Okrugli sto “Upravljanje otpadom u Glavnom gradu” na kojem su govorili predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, podgoričke „Čistoće“, „Deponije“, Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada i brojnih drugih institucija i organizacija.

Novi Zakon o upravljanju otpadom mora uključiti zainteresovane strane i proći ponovni proces javne rasprave. Pored toga, istaknut je značaj uspostavljanja kvalitetnog sistema upravljanja otpadom, kako zbog zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, tako i zbog ispunjavanja mjerila za poglavlje 27 u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Kroz diskusiju je naglašen i nedostatak međuinstitucionalne komunikacije i saradnje, kao i brojni problemi koji zahtijevaju uključivanje aktera na svim nivoima u proces donošenja odluka.

Takođe je zaključeno da je primarna selekcija ključna karika u procesu upravljanja otpadom, te je potreban dodatni napor u pravcu postizanja zacrtanih ciljeva odnosno stvaranja pretpostavki i omogućavanja što većem broju građana da primarno selektuju otpad u svojim domaćinstvima, čime bi se povećao procenat kvalitetnog sekundarnog materijala koji se može reciklirati. Ocijenjeno je i da komunalna preduzeća moraju funkcionisati na način da im je primarni fokus javni, a ne komercijalni interes preduzeća, za šta moraju imati adekvatnu podršku lokalne samouprave.

Urgentno se mora pristupiti rješavanju pitanja otpadnih guma na nacionalnom nivou, a što je u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Učesnici Okruglog stola zaključili su i da se mora pojačati kaznena politika prema građanima i pravnim licima koja nepropisno odlažu otpad s obzirom na to da dosadašnja praksa nije dala željene rezultate..

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio