Održano je finale takmičenja “We Come Circular”!

Održano je finale takmičenja “We Come Circular”!

Cilj takmičenja je bila promocija i popularizacija cirkularne ekonomije kroz aktivno učešće građana, ali i promocija inovativnih aktivnosti u oblasti životne sredine. Takmičari su predstavili 8 ideja o cirkularnoj ekonomiji, upravljanju otpadom, reciklaži, raznim vrstama zagađenja i zagađivačima.

Prvo mjesto su osvojili Branka Žižić i Danilo Barjaktarović sa idejom Cirkularna ekonomija za janvnu administraciju. Drugo mjesto je dodijeljeno Milošu Džikniću sa idejom Ne zatvaraj krug: Novi životni ciklus starih igračaka! Treće mjesto je pripalo Borisu Jabučaninu koji je predstavio ideju Kompostiranje organskog otpada – preduslov za proizvodnju hrane po principu cirkularne ekonomije.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio