Potpisan Memorandum o saradnji na prevenciji i promociji pejzaža otpornih na požare

Potpisan Memorandum o saradnji na prevenciji i promociji pejzaža otpornih na požare

NVO Green Home je danas potpisao Memorandum o saradnji na prevenciji i promociji šumskih pejzaža otpornih na požare sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Opštinom Kolašin, Upravom za šume, Agencijom za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, kao i Parkom prirode Komovi.

Memorandum je potpisan u okviru projekta MediteRE3 – Izgradnja otpornosti mediteranskih pejzaža radi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uzrokovanih šumskim požarima, koji ima za cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte prouzrokovane šumskim požarima prelaskom sa suzbijanja na prevenciju i promociju pejzaža otpornih na požare.

Kako je istakla direktorica NVO Green Home Azra Vuković, u toku realizacije projekta pripremljena je Polazna studija o otpornosti pejzaža na požare u NP Prokletije i PP Komovi, ali i održan niz ekspertskih sastanaka koji su rezultirali izradom Pejzažnog akcionog plana koji je osnova za jačanje otpornosti pomenutih područja na šumske požare.

“Šumski požari se tradicionalno javljaju u mediteranskim ekosistemima kao prirodni poremećaji, i igraju ključnu ekološku ulogu koja doprinosi održavanju zdravlja ekosistema i oblikovanju posebnih karakteristika vegetacije mediteranskog regiona. Međutim, tokom posljednjih decenija, značajne ekološke, društvene, ekonomske i političke promjene dovele su do značajnog povećanja intenziteta i učestalosti požara. Povećanje otpornosti pejzaža na požare zahtjeva razumijevanje složenih interakcija unutar pejzaža. U ovom kontekstu, FLR principi (Obnova šumskog pejzaža – Forest Landscape Restoration) predstavljaju dobar alat za identifikaciju odgovarajućih FSL (Fire Smart Landscape) principa koji služe kao vodič za efikasno planiranje praksi pametnog upravljanja požarom koje bi pomogle u smanjenju rizika od paljenja i širenja požara”, kazala je Vuković.

Ona je istakla da je potpisivanje memoranduma za cilj ima da potpisnici sagledaju mogućnosti i raspoložive kapacitete za primjenu FLR principa – principa obnove šumskog pejzaža (Forest Landscape Restoration) u pravcu pametnog upravljanja šumskim požarima na području NP Prokletije i PP Komovi.

“Memorandum predviđa da se sagledaju i mogućnosti i raspoloživi kapaciteti, kako ljudski tako i finansijski, za uključivanje aktivnosti iz Pejažnog akcionog plana u redovne planove i aktivnosti potpisnika Memoranduma kao i zajednički i partnerski rad na pronalaženju izvora finansiranja aktivnosti iz Pejzažnoj akcionog plana” navela je Vuković.

Direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Vladimir Martinović istakao je da u tom preduzeću prepoznaju značaj projekta “MediteRE3” koji se suočava sa ozbiljnim izazovom klimatskih promjena koje i uzrokuju učestalije i intezivnije požare na području mediterana.

“Zato se rješavanje ovog problema nameće kao urgentno, uzimajući u obzir da se radi o najrazvijenijoj turističkoj regiji, oblasti u kojoj se glavna privredna aktivnost odvija u ljetnjem periodu kada je rizik od požara najveći” istakao je Martinović.

Tamara Brajović, direktorica Direktorata za zaštitu prirode istakla je da je riječ o jako značajnoj inicijativi te da je potpisivanje memoranduma dobar način da se potpisnici obavežu da će sprovoditi preporučene aktivnosti u cilju prevencije od požara.

Miodrag Bešović, v.d. direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje podsjetio je da se ova tema dodatno aktuelizovala nakon izvještaja EK o sprovođenju poglavlja 27 sa kojim, kako je rekao ne možemo biti zadovoljni.

Memorandum je potpisan na završnoj konferenciji projekta MediteRE3 – Izgradnja otpornosti mediteranskih pejzaža radi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte uzrokovanih šumskim požarima, koji NVO Green Home realizuje u saradnji sa Institutom Oikos iz Italije, Luberon-Lure UNESCO Rezervatom biosfere iz Francuske i Nacionalnim Observatorijumom Atine i nacionalnim parkom Samaria iz Grčke, a uz podršku Evropske klimatske Inicijative (EUKI).

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio