Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori

Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori

Projekat „Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori“ koji ima za cilj preduzimanje kratkoročnih i dugoročnih mjera, kako bi se poboljšalo stanje degradiranih dijelova vodotoka i obalnog područja rijeke Zete.  

Projekat je fokusiran na ocjenu hidromorfološkog i ekološkog stanja Gornjeg toka rijeke Zete ali i na sprovođenje mjera revitalizacije. Projektom je planirano da se sprovede terenski rad koji će biti fokusiran na mapiranje hidromorfoloških pritisaka u digitalnom formatu, kao i istraživanje makrozoobentosa na odabranim lokacijama. Istraživanjem hidromorfoloških pritisaka sa jedne i makrozoobentosa sa druge strane dobiće se podaci na osnovu kojih će se utvrditi ekološko stanje ovog vodnog tijela.

Projekat je finansijski podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme.

Više informacija na: azra.vukovic@greenhome.co.me

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
jun 2021 – maj 2022
Lokacija
Gornji tok rijeke Zete, Opština Nikšić

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio