EIT Food Start-up Awareness Events za lokalni poljoprivredno-prehrambeni sistem

EIT Food Start-up Awareness Events za lokalni poljoprivredno-prehrambeni sistem

NVO Green Home sprovodi organizaciju Startup Awareness Events u saradnji sa EIT Food – om.
Glavni cilj obuke i umrežavanja koji će biti organizovani je predstavljanje EIT Food-a programa i aktivnosti za lokalni poljoprivredno-prehrambeni i inovativni ekosistem i traženje potencijala učesnika programa EIT Food preduzetništva. Događaji će takođe imati za cilj da okupe članove lokalnog poljoprivredno-prehrambenog ekosistema i iniciraju diskusiju o trenutnom stanju i izazovima ekosistema u odnosu na inovacije i preduzetništvo.
Osnovni cilj obuke za preduzetničke talente i/ili startapove u poljoprivredno – prehrambenoj proizvodnji, kao i umrežavanje poljoprivredno-prehrambenog inovativnog ekosistema, sa fokusom na preduzetništvo i komunikacijske vještine.
Događaj umrežavanja će se odnositi na umrežavanje članova lokalnog prehrambenog i inovativnog ekosistem (startapovi, investitori, prehrambene kompanije, univerziteti i istraživački centri, ministarstva, agencije za inovacije, kompanije poljoprivrednog sektora, klasteri, udruženja poljoprivrednika, itd.).
Događaji će poslužiti kao platforma za diskusiju o aktuelnim izazovima u lokalnom prehrambenom sistemu i predstavljanje aktivnosti EIT Food-a pozvanoj publici, uključujući uvod u EIT Food i njegove aktivnosti.

Projekat podržava EIT Food CLC North-East sp.z.o.o.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
Oktobar 2023 – Februar 2024
Lokacija
Montenegro

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio