„Ja sam spreman/a“

„Ja sam spreman/a“

Projektom „Ja sam spreman/a“ željeli smo da kroz edukativne kampanje doprinesemo podizanju svijesti učenika osnovnih i srednjih škola o rizicima od prirodnih i drugih katastrofa (požara, poplava, zemljotresa, toplotnih udara, snijega i sniježnih mećava, itd),
i na taj način doprinesemo prevenciji, adekvatnijoj i bržoj reakciji u slučaju neke prirodne katastrofe, zaštiti ekosistema i unaprijeđenju stanja životne sredine.

Opšti cilj projekta bio je podizanje svijesti učenika osnovnih i srednjih škola o prirodnim i drugim katastrofama, kao i edukacija o mjerama smanjenja rizika od katastrofa.
Projekat je realizovan u Podgorici, Herceg Novom i Pljevljima.

Ostvareni rezultati:
● Edukativne radionice o prirodnim katastroma su održane u ukupno 10 osnovnih
škola.
Herceg Novi: OŠ „Dašo Pavičić“, OŠ „Ilija Kišić“ i OŠ „Orjenski bataljon“
Pljevlja: OŠ „Ristan Pavlović, OŠ „Salko Aljković“ i OŠ „Boško Buha“
Podgorica: OŠ „Štampar Makarije“, OŠ „Pavle Rovinski“, OŠ „Vlado Milić“ i OŠ
„Radojica Perović“.
● U školama su formirani klubovi, koji će vršiti prenos stečenih znanja unutar škole.
● Održano je ukupno 18 radionica u 24 odjeljenja, ukupno je edukovano 600 učenika.
● U periodu 25.-27. jula u Crkvičkom Polju održan je i edukativni kamp o prirodnim
nepogodama, na kom je učestvovalo 20 učenika osnovnih i srednjih škola. Na
trodnevnom kampu učesnici su imali priliku da steknu teorijska i praktična znanja
o prirodnim nepogodama, snalaženju u prirodi ali i da se upoznaju sa prirodnim
ljepotama ovog kraja. Predavanja o prirodnim nepogodama održali su i Nada
Srdanović iz Direktorata za vanredne situacije – PJ Nikšić, Dragan Vujović Šlagi iz
Službe zaštite i spašavanja, dok su predstavnici NVO “Bushcraft Montenegro”
mlade učili tehnikama snalaženja i preživljavanja u prirodi.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
: 01. januar – 30. septembar 2019.
Lokacija
Montenegro
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezane novosti

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio