Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori – TBC

Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori – TBC

Opšti cilj projekta je osnaživanje civilnog društva u Crnoj Gori da utiče na proces približavanja EU kroz jačanje učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti klimatskih promjena.

Specifični cilj je izgradnja kapaciteta OCD u Crnoj Gori da budu aktivni učesnici u procesu pridruživanja EU i da utiču na politike vezane za klimatske promjene kroz podršku izgradnji kapaciteta za manje OCD sa fokusom na klimatske promjene, energiju i održivi razvoj.

U okviru projekta planiramo da unapredimo kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave očuvanjem životne sredine na polju pripreme i razvoju zakonodavnog okvira, istraživanja politika i javnog zagovaranja (za doprinos procesu integracije u EU u oblasti klimatskih promjena), kao i da povećamo legitimitet OCD u oblasti klimatskih i energetskih politika i unaprijedimo dijalog sa nacionalnim zainteresovanim stranama (nacionalne i lokalne vlasti, stručnjaci, privredni sektor i mediji);

Pored toga, u cilju podrške i jačanja manjih, manje razvijenih OCD biće realizovana grant šema usmjerena na klimatske promjene, energiju i održivi razvoja kroz koju planiramo da podržimo osam organizacija iz Crne Gore u realizaciju njihovih projekata.

Projekat su podržali Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kroz IPA Programa za razvoj civilnog društva 2016, Crna Gora i Ministarstvo javne uprave i traje 30 mjeseci, od marta 2018. do kraja avgusta 2020.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
mart 2018. – avgust 2020.
Lokacija
Crna Gora
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povezane novosti

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio