Realizovan eko kamp u dolini Grebaje

Realizovan eko kamp u dolini Grebaje

Juče je završen sedmodnevni ekološki kamp koji je NVO Green Home sa partnerima INCA iz Albanije i ERA sa Kosova realizovala u dolini Grebaje u nacionalnom parku Prokletije. Kamp je bio prilika za okupljanje studenata biologije, ekologije, ali i drugih prirodnih nauka iz Crne Gore, Albanije i sa Kosova, te sticanje znanja o različitim vrijednostima masiva Prokletija.


Kroz interesantna predavanja, ali i terensku posjetu različitim lokalitetima u okviru nacionalnog parka, učesnici su imali priliku da čuju predavanja od stručnih lica o različitim grupama organizama kao i vrstama koje karakterišu ovo područje ali i da se upoznaju sa kulturnim znamenitostima Plava i Gusinja.


U okviru kampa bilo je riječi o pticama Crne Gore, sa osvrtom na one koje borave u nacionalnom parku Prokletije a posmatrane su na Plavskom jezeru. Učesnici su se na Bogićevici upoznavali sa najvažnijim vrstama vodozemaca i gmizavaca, njihovoj važnosti u lancu ishrane. U Grebaji su slušali o insektima ovog područja koje su imali priliku i da sakupljaju i analiziraju. Osim na terenu, floru Prokletija učesnici su upoznali u botaničkoj bašti Velemun kroz koju nas je vodio profesor biologije Mulutin Praščević. Jedna od posebno zanimljivih prezentacija odnosila se na sisare koji su prisutni u ovim krajevima.
Učesnici su imali priliku da se osim što su kampovali u šatorima, što je za mnoge bilo novo iskustvo, okušaju i u planinarenju, te su nakon izlaganja o planinama koje okružuju Grebaju i koje su sastavni dio masiva Prokletija, te pravilima o ponašanju na planini, popnu jedan od vrhova Volušnce, Maja e Can, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1876m.


Eko kamp je organizovan kroz projekat „Prokletije – prekogranična naučna učionica“ koji je imao za cilj da ojača dobrosusjedske odnose u širem području Prokletija kroz jačanje saradnje, razmjenu studenata, obrazovanje i buduća istraživanja u oblasti zaštite prirode. Projekat je podržan od strane Fonda za Zapadni Balkan i Evropske unije, u okviru poziva za podnošenje prijedloga regionalnih projekata “Podrška promociji regionalnih aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu“.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio