Dina Šabanović

Dina Šabanović

Projektna koordinatorka
Struka:
Diplomirana biološkinja, specijalistkinja ekologije
Email:
dina.sabanovic@greenhome.co.me
Biografija:
Dina je završila osnovne i specijalističke studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici. Prije Green Home-a, radila je kao stručna saradnica u JP Nacionalni parkovi Crne Gore i u Institutu za biologiju mora. Kao projektna koordinatorka, asistentkinja i volonterka bila je angažovana od strane više nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, biodiverziteta i održivim razvojem. Green Home timu pridružila se 2023. kao projektna koordinatorka u okviru Programa za zaštitu životne sredine.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio