Cijena „zelenih“ oblika energije još uvijek je visoka za građane Podgorice

Cijena „zelenih“ oblika energije još uvijek je visoka za građane Podgorice

U utorak 12. septembra 2023. godine smo razgovarali sa građanima Podgorice o važnosti obnovljivih izvora energije, o tome da li su zainteresovani za njeno korišćenje i da li imaju sve potrebne informacije. Ujedno smo podijelili i našu brošuru „Hajde da pričamo o obnovljivim izvorima energije po mjeri čovjeka“.
Svi se slažu da Crna Gora ima dobre prirodne pogodnosti za korišćenje „zelene“ energije, naročito sunčeve ali da se ona ne koristi u dovoljnoj mjeri. Kao najveću prepreku naši sugrađani ističu ekonomski parametar. Iako svi proračuni ukazuju na to da će se primjenom solarnih sistema ili sve popularnijih toplotnih pumpi postići ušteda energije i udobnost prilikom boravka u prostorijama koje se griju ili hlade na taj način, iznos novca koji treba izdvojiti je još uvijek visok. Određeni broj građana je upoznat sa programima podrške i kriterijumima koje treba ispuniti, ukoliko se želi aplicirati za podršku od strane države.
Naši sugrađani ističu važnost kvalitetnog informisanja. Važno je imati odgovarajuće informacije kome se obratiti kako bi se napravili proračuni kada je riječ o cijeni ali i primjeni sistema koji bi najbolje odgovarao nekom prostoru. Zabrinjava činjenica da mlađa populacija nije pokazala veliko interesovanje za ovu vrstu informacija te smatramo da je u budućem periodu potrebno posvetiti veću pažnju edukaciji mladih.
U Brošuri koju smo podijelili građanima smo dali kratki osvrt o solarnoj energije, energiji vjetra i korišćenju toplotnih pumpi. Naveli smo koje su to prednosti i prepreke za njihovo korišćenje, ali i naveli najznačajnije projekte koji se trenutno realizuju kod nas i kroz koje je omogućena podrška građanima. Iako je riječ o tzv. zelenemo obliku energije ne može se izostaviti pitanje uticaja na životnu sredinu tako da su u brošuri navedeni i ekološki problemi koji su vezani za odlaganje otpada, uzurpaciju prostora ali i uticaj na biljni i životinjski svijet.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio