Drugi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za sprječavanje šumskih požara

Drugi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za sprječavanje šumskih požara

U petak, 9. 6. 2023. godine, u Gusinju je održan drugi sastanak radne grupe, za izradu Lokalnog Akcionog Plana (LAP) u okviru projekta MediterRE3. Predstavljen je dokument Baseline assesments, za Prokletije i Komove, čija je izrada bila aktivnost u sklopu drugog modula projekta. Takođe, govorilo se i o budućim aktivnostma, a konkretno o izradi Lokalnog Akcionog Plana (LAP).

Nakon detaljne prezentacije otpočela je diskusija među predstavnicima institucija, koje su prepoznate kao ključni stakeholder-i, tokom koje su dati korisni prijedlozi za izradu LAP-a, kao i nedostaci u radu i funkcionisanju institucija od ključne važnosti za predjele zahvaćene Projektom.

Ovaj projekat se implementira u saradnji sa Institutom Oikos iz Italije, Prirodnim Regionalnim Parkom Luberon iz Francuske, Organizacije CIHEAM-MAICh iz Grčke, Nacionalnom opservatorijom Atine/Institut za ekološka istraživanja i održivi razvoj (NOA) iz Grčke. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Klimatske Inicijative (EUKI).

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio