Green Home kontinuirano pruža podršku upravljačima Parka prirode Komovi

Green Home kontinuirano pruža podršku upravljačima Parka prirode Komovi

NVO Green Home kroz svoje aktivnosti u parku prirode Komovi pruža kontinuiranu podršku upravljačima ovog zaštićenog područja.

Juče (23.05.2024.) je donirana vrijedna protivpožarna oprema rendžerima ovog zaštićenog područja, sa kojim na teritoriji Podgorice i Andrijevice upravljaju Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice i Park prirode Komovi, a koja uključuje šest setova vatrogasnih kombinezona i čizmica, metlarice za gašenje požara, naprtnjače, polumaske, filtere i vatrogasne šljemove.

Održana je i prva u nizu planiranih obuka kojima se žele ojačati kapaciteti rendžerske službe za što bolji odgovor na požare na samom početku ljetnje sezone koju uobičajeno karakteriše veliki broj požara. Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela koji je održan u samom parku.

Procjenjuje se da se u regionu Mediterana prosječna godišnja veličina izgorjelih površina učetvorostručila u posljednjih 50 godina, te su tako i područja u Crnoj Gori pod velikim rizikom. Stoga je rendžerima skrenuta pažnja na potrebu implementacije mjera smanjenja rizika od nastanka požara, kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati ako do požara ipak dođe. Upoznati su i sa načinom korišćenja opreme koja im je donirana.

Aktivnosti su održane u okviru projekta „Unaprijeđenje rendžerskih službi za bolju zaštitu Parka prirode Komovi“ koji realizujemo u saradnji sa Agencijom za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice i Parkom Prirode Komovi a koji je finansisjki podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio