NVO Green Home organizovala akciju čišćenja u Nikšiću

NVO Green Home organizovala akciju čišćenja u Nikšiću

NVO Green Home je organizovala akciju čišćenja, 20.05.2022. godine u Nikšiću na lokaciji
Estavela Gornjepoljski vir. U akciji je učestvovao Green Home tim, volonteri organizacije,
NVO sektor, predstavnici Opštine Nikšić kao i Agencije za zaštitu životne sredine.

Estavela Gornjepoljski vir je lokalitet koji je proglašen Spomenikom prirode, što dodatno
ukazuje na značaj ovog područja, a pored toga je i veoma popularno izletište. U toku akcije
očišćen je dio do kamene brane, i sakupljeno 10ak kesa otpada. Učesnici akcije su nakon
čišćenja imali priliku da obiđu lokaciju.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio