Regionalni sastanak i konferencija o zagađenju vazduha na Zapadnom Balkanu – Skoplje

Regionalni sastanak i konferencija o zagađenju vazduha na Zapadnom Balkanu – Skoplje

Green Home je prisustvovala regionalnom polugodišnjem sastanku na temu sagorijevanja uglja i zagađenja vazduha u zemljama zapadnog Balkana, u organizaciji CEE Bankwatch mreže i NVO Eko-svest. Sastanak se održao u Skoplju, u periodu od 02. do 03. oktobra 2019. godine.

Tema događaja bila je problematika zagađenja vazduha u regionu Zapadnog Balkana uslijed rada zastarelih i izgradnje novih termoelektrana na ugalj, trenutna klimatska politika na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou, kao i izazovi sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju kada je riječ o poboljšanju kvaliteta vazduha i procesu pravedne energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije.

Sastanku su pored NVO Green Home, prisustvovali i predstavnici Alijanse za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), Centra za životnu sredinu BiH, Cekor-a, Climate Action Network Europe (CAN Europe), ClientEarth, Europe Beyond Coal, kao i predstavnici drugih NVO iz regiona.

Nakon dvodevnog sastanka uslijedila je konferencija pod nazivom “Suočavanje sa zagađenjem vazduha u regionu Zapadnog Balkana – izazovi i mogućnosti“, na kojoj su govornici bili predstavnici Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje Sjeverne Makedonije, Ministarstva životne sredine Srbije i NVO Eko-svest iz Sjeverne Makedonije.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio