Slučaj Porto Scadar Lake ostaje otvoren pred Stalnim odborom Bernske konvencije, ponovljena je poruka nadležnima u Crnoj Gori: OBUSTAVITI PROJEKAT PORTO SCADAR LAKE

Slučaj Porto Scadar Lake ostaje otvoren pred Stalnim odborom Bernske konvencije, ponovljena je poruka nadležnima u Crnoj Gori: OBUSTAVITI PROJEKAT PORTO SCADAR LAKE

42. sjednica Stalnog odbora Bernske konvencije održana je ove godine od 28.11. do 02.12.2022. u sjedištu Savjeta Evrope u Strazburu, Francuska.

Na odboru se raspravljalo o slučaju Porto Scadar Lake koji je otvoren još 2016. po žalbi NVO Green Home i grupe građana Virpazara zbog planirane izgradnje dva turistička kompleksa i to Porto Scadar Lake i White Village u nacionalnom parku Skadarsko jezero.

O tome šta je urađeno u odnosu na preporuke koje su date državi Crnoj Gori od strane zajedničke misije Bernske i Ramsarske konvenciji izvještavala je predstavnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kao i izvršna direktorica NVO Green Home ispred žalbene strane. Podsjećanja radi, date preporuke zajedničke misije Bernske i Ramsarske konvencije su se odnosile na: potpuno obustavljanje projekta, izradu prostornog plana, zoniranje, izradu mapa staništa, zabrana korišćenja brzih plovila na jezeru i niz drugih preporuka.

Izvršna direktorica NVO Green Home, Azra Vuković u svojstvu zastupnika žalbene strane ukazala je na brojne prijetnje koje su prisutne u ovom nacionalnom parku, kao i činjenicu da nijedan nacionalni park već dvije godine nema važeći plan upravljanja. Dodatno, nelegalna gradnja u parku, krivolov, prisustvo invazivnih vrsta, loše upravljanje otpadom, požari i mnoge druge prijetnje direktno ugrožavaju biodiverzitet ovog staništa.

Od odbora je zatraženo da slučaj ostane otvoren, te su ponovljeni zahtjevi:

– da se Lokalna Studija Lokacije Mihailovići stavi van snage, obzirom da je važila do 2020. godine te da se u skladu sa tim ukinu dozvole za projekat Porto Skadar lake i White Village. Ovo bi osiguralo implementaciju preporuka koje su date državi i poslalo snažnu poruku da je održiv razvoj i zaštita prirode imaju prioritet u odnosu na profit pojedinaca.

– Da se hitno razvije i usvoji Prostorni plan za nacionalni park koji će da ispoštuje zoniranje koje je predloženo preporukama, te da se zona I i II tretiraju kao prirodna područja koja treba da se sačuvaju od bilo kakve gradnje. Izgradnja turističkih sadržaja mora biti održiva i mora se razvijati na područjima koja su već izgrađena.

– Da je zaštita područja nacionalnog parka prioritet.

Delegati Bernske konvencije izrazili su zabrinutost za stanje u ovom zaštićenom području, ne samo u smislu planirane izgradnje projekta Porto Scadar lake i White Village već i u  smislu brojnih drugih problema i prijetnji koji su prisutni. Iskazana je podrška reviziji studije zaštite za ovaj nacionalni park na kojoj Ministarstvo radi, ali i ponovljena potreba da se projekat obustavi što do sada nije urađeno.

Iz tih razloga, slučaj ostaje otvoren, što u praksi znači da će Sekretarijat Bernske konvencije nastaviti da prati i zahtijevati punu implementaciju preporuka koje su dale državi i u svojim zaključcima ponovili zahtjeve žalbene strane (Green Home-a).

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio