Azra Vuković

Azra Vuković

Izvršna direktorica
Struka:
Azra je biološkinja, magistrica ekologije. Osnovne studije završila je na PMF-u u Podgorici, a magistarske na PMF-u u Sarajevu. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama u interdisciplinarnoj oblasti Održivi razvoj na Univerzitetu Crne Gore.
Email:
azra.vukovic@greenhome.co.me
Biografija:
Od 2007. je započela svoj angažman u nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prirode i životne sredine. U Green Home-u je od 2010. do 2016. godine obavljala poslove koordinatorke projekta i programa. Jedan je od osnivača Zero Waste Montenegro (2015). U periodu od 2016. do kraja 2020. godine obavljala je funkciju direktorice Nacionalnih parkova Crne Gore, a kasnije i predsjednice Upravnog odbora iste institucije. Od 2019. godine aktivno je bila uključena u realizaciju brojnih domaćih i međunarodnih projekata vezanih za upravljanje otpadom, spriječavanje zagađenja plastikom za jednokratnu upotrebu i zaštitu prirode kao konsultantkinja. Od jula 2021. obnovila je angažman u NVO Green home, sada na poziciji izvršne direktorice.

Crafted with love by Bild Studio