Jelena Milikić

Jelena Milikić

Administratorka
Struka:
Komercijalni tehničar
Email:
jelena.milikic@greenhome.co.me
Biografija:
Jelena je završila Srednju Ekonomsku školu u Podgorici. Prije angažmana u Green Home-u je radila na poslovima sekretara i administratora.

Crafted with love by Bild Studio