Nina Mihailović

Nina Mihailović

Projektna koordinatorka
Struka:
Bsc Zaštita životne sredine
Email:
nina.mihailovic@greenhome.co.me
Biografija:
Nina je diplomirala na Metalurško – tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru Zaštita životne sredine. Trenutno radi na istraživanju – evaluacija stepena bioakumulacije teških metala kao i translokaciona sposobnost biljke trske sa lokaliteta – Vranjina (Skadarsko jezero). Timu Green Home – a se pridružila 2023. godine kao projektna koordinatorka.

Crafted with love by Bild Studio