Sanja Orlandić

Sanja Orlandić

Koordinatorka programa za energiju i klimatske promjene/Generalna sekretarka
Struka:
Sanja Orlandić je diplomirani biolog. Završila je Prirodno-matematički fakultet u Podgorici na odsjeku za biologiju.
Email:
sanja.orlandic@greenhome.co.me
Biografija:
Prije Green Home-a, radila je kao profesorica biologije. Dio Green Home tima je od 2008. godine gdje obavlja poslove koordinatorke programa za energiju i klimatske promjene i generalne sekretarke. Realizovala je brojne projekte i aktivnosti koji se tiču energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i klimatskih promjena.

Crafted with love by Bild Studio