Trodnevna radionica i Medforval sastanak u Francuskoj u sklopu projekta MediteRE3

Trodnevna radionica i Medforval sastanak u Francuskoj u sklopu projekta MediteRE3

Institut Oikos je organizovao trodnevnu radionicu i Medforval sastanak, u Sigonceu, Francuska, održanu od 2. do 5. oktobra 2023. godine.
Događaju su prisustvovali pPredstavnici institucija, partnera i zainteresovanih strana na projektu, koji su prisustvovali radionici su Etifor, NOA, CIHEAM, UNESCO, itd, kao i Green Home.
Prvi dan je bio posvećen radionici u toku koje su koja je započela okruglim stolom, kada su novi članovi upoznati sa Medforval mrežom. Tokom radionice su istaknuti ciljevi projekta, uključujući stvaranje vatrogasnih pejzaža otpornih na požare i akcionih planova.

Ključne diskusije su se kretale oko izazova kao što su vlasništvo, odgovornost, pravna i budžetska pitanja u vatrogasnoj restauraciji pejzaža, sa rješenjima koja naglašavaju saradnju i razjmenu znanja.
Tokom drugog dana, svi učesnici su učestvovali u terenskoj posjeti izgorelim šumama, između sela Villeneuve i Noisiel, kako bi razumjeli dinamiku razvoja požara i napora za obnovu vegetacije. Takođe, obišli su istraživali eksperimente istraživanja adaptacije hrasta u opservatoriji opservatoriju Saint-Michel.
Trećeg dana je realizovana Završna radionica koja je uključivala je prezentaciju o istoriji i djelovanju Medforval mreže i interaktivne interaktivnu sesije sesiju sa ciljem postavljanja budućih prioriteta. Ključni ciljevi mreže uključivali su proširenje članstva, povećanje vidljivosti, razmjenu najboljih praksi, organizovanje sastanaka i traženje mogućnosti za finansiranje.
Radionica je utrla put stručnjacima za saradnju i rješavanje ključnih pitanja u obnovi mediteranskog pejzaža i smanjenju emisije gasova staklene bašte.
Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Klimatske Inicijative (EUKI).

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio