8 projektnih ideja za korak bliže zdravijoj životnoj sredini

8 projektnih ideja za korak bliže zdravijoj životnoj sredini

U narednih 6-10 mjeseci, kolege iz 8 nevladinih organizacijakoje smo podržali kroz grant šemu, radiće na implementaciji projekata u oblasti zaštite prirode, održivog upravljanja otpadom, analize zakona, edukacije i jačanja svijesti – sve u cilju postizanja ekoloških standarda Evropske unije. Svrha grant šeme je osnaživanje manjih NVO i podrškaprojektnih ideja koje targetiraju aktuelne izazove u oblasti zaštite životne sredine, za šta je opredeljen iznos od 51 000 EUR.
U oblasti zaštite prirode podržan je projekat unapređenjastanja i očuvanja pješčanih dina na Velikoj plaži koje svojom jedinstvenošću i značajem zavređuju posebnu pažnju. NVO MSJA iz Ulcinja implemetiraće projekat kroz koji će bitiidentifikovane i označene lokacije pješčanih dina koje su ugrožene ljudskom aktivnošću, te dati preporuke za njihovu zaštitu. Projekat će podstaći i učešće javnosti kroz edukaciju i kampanju jačanja svijesti i u krajnjem rezultirati povećanom angažovanju građana u očuvanju prirode.

Doprinos zaštiti još jednog važnog ekositema, cilj je i projekata koji će implementirati NVO Ljubitelji prirode i NVO Crnogorsko društvo ekologa. Naime, područje rijeke Komarnice, izuzetne vrijednosti i bogatstva biodiverziteta pod velikom je prijetnjom od potencijalne izgradnje HE pa se ovim projektom želi skrenuti pažnja na njene suštinske vrijednosti. One se ogledaju u očuvanju i razvoju područja Komarnice koji prati principe održivog, po kojem čovjek čuvajući prirodu ubira njene plodove i kreira bogatu ponudu na mapama zdravstvenog, edukativnog, sportskog turizma, uz razvoj poljoprivrede.

Problem upravljanjem otpadom na terotoriji opštine Ulcinj jedan je od ključnih za životnu sredinu a ujedno i najvidljiviji i najočigledniji. Zbog toga, čak dva projekta u okviru ove šemerealizovaće organizacije iz Ulcinja, MogUL i RDA – UBA. NVO MogUL će mobilisati i povezati organizacije civilnog društva i građanske aktiviste sa institucijama u cilju rješavanja urgentnih problema upravljanja građevinskim otpadom. Sa druge strane, RDA – UBA će raditi na jačanju saradnje subjekata koji su zaduženi za upravljanje otpadom na području Velike plaže i Ade Bojane i onih koji generišu najveće količine otpada, poput zakupaca plaža, plažnih barova i restorana.

Da zdravlje ljudi u potpunosti zavisi od zdrave životne sredine, pokazaće i projekat koji će realizovati NVO Da zaživi selo. Tema kojom će se baviti tiče se zaštite voda gornjeg toka rijeke Ćehotine i izrade zona sanitarne zaštite vodozahvata Otilovićkog jezera. Uz podršku i učešće građana, projekat će doprinijeti zaštiti vodotoka a ujedno i izvorišta zdrave pijaće vode za građane Pljevalja.

Jačanje svijesti i edukacija o važnim ekološkim pitanjima ima za cilj da pokaze kako i djelovanje pojedinca može da napravi veliku razliku. NVO Gnijezdo će kroz podržani projekat raditi upravo na pospješivanju aktivizma među mladima koji će učešćem na ovom projektu nositi titule zelenih ambasadora.

U cilju boljeg razumjevanja ekonomskog aspekta zaštite životne sredine, NVO Zinak će realizovati projekat koji će javnosti približiti koncept zelene i cirkularne ekonomije i u krajnjem ojačati kapacitete NVO sektora za promovisanje i korišćenje njenih modela.

Na kraju, osnova za rješavanje aktuelnih pitanja u oblasti žastite životne sredine i postizanje ekoloških standarda EU, nije moguće bez dobre zakonske osnove. NVO Akcija za socijalnu pravdu će kroz projekat povećati vidljivost iusklađenosti domaćih zakona iz oblasti životne sredine sa zakonodavstvom Evropske Unije. U krajnjem, projekat će doprinijeti stvaranju prostora za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti i jačanja odgovornosti donosilaca odluka.

    RbOrganizacijaNaziv projekta
1NVO MSJADuneGuard: Očuvanje i zaštita pješčanih dina na Velikoj plaži
2NVO MogULUlcinj bez divljih deponija
3NVO ZinakCirkularna ekonomija za zdravu budućnost zajednice
4NVO RDA-UBAOdrživo upravljanje otpadom u Ulcinju
5NVO GnijezdoZeleni ambasadori Crne Gore
6NVO Ljubitelji prirodeStudija slučaja: Kanjon Komarnice
7NVO Da zaživi seloZaštita vode za piće u Pljevljima
8NVO Akcija za socijalnu pravduKvalitetnijim zakonima za bolju zaštitu životne sredine

Grant šema realizovana je kroz projekat „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“ realizuje se u okviru Koalicije 27 koja je vodeća nacionalna OCD mreža u oblasti životne sredine i pod čijim se budnim okom već godinama unazad prate aktivnosti u okviru Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije, kroz program „Civil Society Facility 2021 and Thematic Programme on Human Rights and Democracy 2021” i Ministarstva javne uprave. Realizuju ga nevladnine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Green Home, Društvo mladih ekologa i Sjeverna Zemlja.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio