Berlinski proces: NVO Green Home učesnica Samita zemalja Zapadnog Balkana

Berlinski proces: NVO Green Home učesnica Samita zemalja Zapadnog Balkana

Samit Zapadnog Balkana u Poznańu 2019. održaće se 3-5. juna na Međunarodnom sajmu u Poznanju, Poljska. Ministri spoljnih poslova, unutrašnjih poslova i ekonomije će se sastati 4. jula, dok će se Samit lidera održati 5. jula na kojem će šefovi država i vlada, partnera u Berlinskom procesu, razmotriti ključna pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana.

Ovi sastanci na najvišem nivou biće dopunjeni sa tri događaja: stručni Think-Tank Forum; Forum civilnog društva – platforma za razmjenu iskustava i saradnju sa nevladinim organizacijama; kao i Poslovni forum, čiji je cilj da pomogne preduzetnicima da uspostave veze i prodube stručna znanja.

Predstavnica NVO Green Home, Nataša Kovačević, će drugog dana Samita na panelu “Bolja životna sredina za bolji život”, govoriti o potrebi razdvajanja ekonomskog razvoja od ekoloških šteta i kako dostići resursnu efikasnost, odnosno razdvojiti ekonomski rast od prekomjernog korišćenja prirodnih resursa i zagađenja, te koje javne politike treba unaprijediti kako bi se realizovala “Zelena agenda za Zapadni Balkan”.

Ovi događaji se odlično poklapaju sa prioritetima poljskog predsjedavanja Berlinskim procesom, inicijativom koju je pokrenula Njemačka, a koja povezuje partnere iz Zapadnog Balkana i nekih država članica Evropske unije. Prioriteti poljskog predsjedništva su: ekonomija, povezanost, civilno društvo i sigurnost.

Za više informacija pratite #WBSummitPoznan

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio