EIT Food Start-up Awareness Events za lokalne poljoprivredno – prehrambene sisteme

EIT Food Start-up Awareness Events za lokalne poljoprivredno – prehrambene sisteme


NVO Green Home organizuje Trening za talentovane preduzetnike i startupove u poljoprivredi u ranoj fazi, koji će se održati u M-tel Digitalnoj fabrici, u četvrtak, 23.11.2023. godine, sa početkom u 9:30 časova.

Glavni cilj obuke i umrežavanja koje će takođe biti organizovano, je upoznavanje sa EIT Food programima i aktivnostima u lokalnom poljoprivredno-prehrambenom i inovativnom ekosistemu i pronalaženje potencijalnih učesnika EIT Food preduzetničkog programa. Događaji će takođe imati za cilj da okupe članove lokalnog poljoprivredno-prehrambenog ekosistema i pokrenu diskusiju o trenutnom stanju i izazovima ekosistema u vezi sa inovacijama i preduzetništvom.

Osnovni cilj obuke za preduzetničke talente i/ili startupove u poljoprivredi , kao i umrežavanje poljoprivrednom inovativnog ekosistema, sa fokusom na preduzetništvo i komunikacijske veštine.

Agenda obuke je fokusirana na preduzetničke i komunikacijske veštine:

Prepoznajte, razvijajte i reagujte na preduzetničke mogućnosti u različitim organizacionim okruženjima. Upravljajte međuljudskom komunikacijom i prevodite složene ideje za različitu publiku.
Praktični grupni rad će biti podržan od strane mentora, prema preferencijama učesnika (poslovno modeliranje, prodaja, marketing i otkrivanje kupaca).
Ciljna publika su studenti i oni koji razmišljaju ili počinju preduzetništvo u oblasti poljoprivrede.

Za registraciju kontaktirajte: greenhome@greenhome.co.me.

Događaj umrežavanja će se odnositi na umrežavanje članova lokalnog poljoprivredno-prehrambenog i inovacionog ekosistema (startupa, investitora, prehrambenih kompanija, univerziteta i istraživačkih centara, ministarstava, inovacionih agencija, kompanija poljoprivrednog sektora, klastera, udruženja farmera itd.).

Događaji će poslužiti kao platforma za diskusiju o aktuelnim izazovima u lokalnom prehrambenom sistemu i predstavljanje aktivnosti EIT Food-a pozvanoj publici.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio