CIRKULARNA EKONOMIJA JE RIJEŠENJE ZA KATASTROFALNO STANJE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM U GLAVNOM GRADU

CIRKULARNA EKONOMIJA JE RIJEŠENJE ZA KATASTROFALNO STANJE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM U GLAVNOM GRADU

U Crnoj Gori ne postoji plan za prevenciju otpada, ne postoje razvijene šeme za produženu odgovornost proizvođača, ne postoje šeme za povrat depozita, ne postoje adekvatne kazne za nelegalno odlaganje otpada, ne postoje subvencije za one koji recikliraju. Godinama se čeka na kreiranje ovih šema po mjeri crnogorskog društva koje će da doprinesu smanjenju količina otpada koji se odbacuje i koji je potrebno zbrinuti.

Posljedice ovoga vidimo svakodnevno na ulicama Podgorice gdje je prisutno katastrofalno stanje kada je riječ o upravljanju otpadom, o čemu najbolje govore fotografije sa terena, a koje dostavljamo u prilogu.

Na ovaj način se zagađuje životna sredina, zagađenje se širi tlom, vodom i vazduhom. Kreira se i jedna slika opšte nekulture i nesposobnosti da se izborimo sa jednom od osnovnih komunalnih djelatnosti, upravljanjem komunalnim otpadom.

Jasno je da postoje brojni problemi sa upravljanjem otpadom u cijeloj Crnoj Gori. A posebno je očito je da postoje brojni problemi u okviru funkcionisanja sistema za upravljanje otpadom u glavnom gradu i da komunalne službe nisu u stanju da se izbore sa sve većim prilivom stanovništa i velikim količinama otpada koji se generiše.

Hijerarhija upravljanja otpadom, kao jedna od stragija cirkularne ekonomije, između ostalog, podrazumijeva prevenciju otpada, ponovnu upotrebu materijala i reciklažu, dovela bi do smanjenja količina otpada koje treba zbrinuti i smanjenje pritiska na komunalnu infrastrukturu.

Istraživanje koje smo sproveli u julu mjesecu ove godine, pokazalo nam je da 8% građana Crne Gore otpad uopšte ne odlaže u kontejnere, dok 13% građana nije čulo za selektivno odvajanje otpada. Ovo govori da su potrebni ozbiljni napori da se oblast upravljanja otpadom uredi a koji podrazumijevaju edukaciju i jačanje svijesti, infrastrukturu, bolju organizaciju i koordinaciju, ali i obavezu implementacije kroz primjenu kaznenih mjera i mjera stimulacije.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio