Green Home razgovarao sa građanima o grijanju u domaćinstvima

Green Home razgovarao sa građanima o grijanju u domaćinstvima

Sektor domaćinstva je jedan od najznačajnih potrošača energije u Crnoj Gori. U Podgorici, za grijanje u domaćinstvima se troši drvna masa, prije svega ogrijevno drvo i električna energija, dok je potrošnja uglja i naftnih derivata na nivou od 2%. Individualno grijanje na drvnu masu u domaćinstvima je ujedno i značajan zagađivač vazduha u glavnog gradu.
S tim u vezi, u prethodna dva mjeseca održali smo seriju radionica sa građanima o grijanju u domaćinstvima pod nazivom “Kako se griju građani Podgorice?”.
Radionice su imale za cilj da sa građanima porazgovaramo o energetski efikasnim i ekološki prihvatljivim sistemima grijanja, o tome kako da svoj dom učine energetski efikasnijim, ali i o preprekama koje nailaze na tom putu a koje uključuju cijenu energenata, poteškoće sa postojećim instalacijama, te nedostatak kreditne podrške za ovakve aktivnosti.
Radionice su održane u mjesnim zajednicama: Nova Varoš, Jedinstvo, Tološi II, Donja Gorica i Zabjelo a veliki broj građana je izrazio zainteresovanost za instalaciju toplotnih pumpi, pri čemu najveći problem predstavlja cijena.
Skrenuli smo pažnju i na posledice prekomjerenog zagađenja vazduha u Crnoj Gori. Sagorijevanje uglja i biomase u pećima u domaćinstvu prouzrokuje zagađenost vazduha i gasove staklene bašte.
Navedene aktivnosti su dio projekta “Smanjenje zagađenja vazduha i ublažavanje klimatskih promjena”, podržanog od strane ECF-a (European Climate Foundation).

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio