Izazovi u lokalnom prehrambenom sistemu

Izazovi u lokalnom prehrambenom sistemu

Pridružite nam se na događaju koji organizujemo u srijedu 23.novembra 2022. godine, lokacija: Upbeat hub (Kuća Čubranovića 1630), ulica Kralja Nikole 36, Podgorica.

Cilj nam je da okupimo lokalne proizvođače hrane, kako gazdinstva tako i one koji imaju fabričku
proizvodnju ali i one koji su tek počeli sa razvojem sopstvenog biznisa i/ili startupa u ovoj oblasti.
Očekujemo učešće predstavnika IPC Tehnopolis, Opštine Tuzi, lokalnih proizvođača, uspješnih startup
ekosistema u oblasti poljoprivrede. Govorićemo i o načinu pakovanja hrane i posledicima korišćenja
različitih vrsta ambalaže po životnu sredinu, a samim tim i zdravlje ljudi.

Mišljenja smo da je povezivanje, kako proizvođača hrane tako i onih koji se inovacijama pokušavaju
predstaviti tržištu, ali i nas koji se bavimo zaštitom životne sredine, dobitna kombinacija za održivo
korišćenje domaćih resursa.

Ovaj događaj se realzuje u okviru projekta EIT Food Start-up Awareness Event, koji su podržali EIT
Food CLC North East sp.z.o.o, a koji u Crnoj Gori realizuje NVO Green Home.

Molimo sve zainteresovane da učešće na treningu potvrdite najkasnije do 21.11.2022. godine. na e-
mail: sanja.orlandic@greenhome.co.me ili putem telefona: 067 874 493 / 020 609 375).

Molimo vas, u nastavku pogledajte radnu verziju agende.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio