Napad na nadzornike u NP Skadarsko jezero je posljednji alarm za državu

Napad na nadzornike u NP Skadarsko jezero je posljednji alarm za državu

Iako se može reći da snimci krivolova u NP Skadarsko jezero, nažalost, nisu ništa novo za Crnu Goru, snimci napada na nadzornike koje smo imali prilike da vidimo u toku vikenda su posljednji alarm da se u vezi sa krivolovom u NP Skadarsko jezero moraju preduzeti ozbiljni koraci na državnom nivou.
Borba protiv krivolova ne smije ostati samo borba JP za nacionalne parkove Crne Gore. Podrska drugih resora i instituacija ne može ostati limitirana, jer je apsolutno neophodna i nužna kako bi ova borba imala smisla i rezultate.
Vlada Crne Gore i resorna Ministarstva, kao i nadležno tužilaštvo, moraju pružiti adekvatnu podršku JP za nacionalne parkove Crne Gore u zaštiti biodiverziteta ovog međunarodno zaštićenog područja. Zaštita prirode ne može i ne smije biti pitanje angažmana jedne institucije ili još gore pojedinca, ili grupe pojedinaca, već mora imati institucionalno uporište i podršku.
Napori koji su u ovom pravcu realizovani u prethodnim godinama su očigledno bili nedovoljni da se suzbije krivolov u ovom zaštićenom području.
NVO Green Home će u okviru svojih kapaciteta i dalje pružati podršku JPNPCG u ovoj borbi, ali veoma rasprostranjen i intenzivan krivolov koji je prisutan u NP Skadarsko jezero zahtjeva ozbiljan, snažan, institucionalni odgovor države Crne Gore.
Podsjetiću, NP Skadarsko jezero, osim što ima status zaštićenog područja na nacionalnom nivou, nalazi se i na listi međunarodno zaštićenog močvarnog područja (Ramsar područje) ali ima status IBA područja (Important Bird Areas – Međunarodno područje značajno za ptice) i IPA područja (Important Plant Areas – Međunarodno područje značajno za biljke).
U tom smislu, Crna Gora ima obavezu da izvještava o stanju u ovom nacionalnom parku prema brojnim konvencijama čija je potpisnica. Ovo je posebno važno u svijetlu otvorenog slučaja koji Crna Gora ima pred Bernskom konvencijom koja već godinama unazad vrlo intenzivono prati stanje u ovom nacionalnom parku.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio