Poziv za učešće na akciji čišćenja korita Ribnice i obalne vegetacije

Poziv za učešće na akciji čišćenja korita Ribnice i obalne vegetacije

NVO Green Home u saradnji sa društveno – odgovornom kompanijom EMCG, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, DOO Čistoća, Zelenilo DOO, Zero Waste Montenegro, Parkovima Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida organizovaće akciju čišćenja korita Ribnice. Akcija će se organizovati na Dan planete Zemlje – 22. april 2019. sa početkom u 09:30h. Mjesto okupljanja je kod knjižare Karver.

Čini se da je Ribnica zaboravljena i da služi za nelegalno odlaganje komunalnog otpada a nekada je bila simbol Podgorice. Svakodnevno se može vidjeti da građani odlažu otpad na mjesta koja nisu predviđena za to, što govori o nedovoljno nerazvijenoj svijesti građana ali i slabosti sistema da pitanje upravljanja otpadom bude riješen na efikasan način.

Pored komunalnog otpada koji “krase” korito Ribnice i obalnu vegetaciju veliki problem po riječno korito predstavlja i odlaganje uljastih materija i deterdženata.

Firma EMCG DOO spremna je da donira sanacioni tretman i 50 glinenih kugli kojima se vrši prečišćavanje zagađenih vodenih površina kojim se za kratko vrijeme postižu rezultati. http://efektivnimikroorganizmi.blogspot.com/2017/09/em-glinene-kugle-mudballs.html

Ovom prilikom pozivamo sve građane, društveno-odgovorne kompanije, NVO, institucije da se pridruže akciji!

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio