Održan ekspertski sastanak u okviru ADDUPT projekta

Održan ekspertski sastanak u okviru ADDUPT projekta

Danas je održan ekspertski sastanak u kancelarijama Green Home-a. Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija i privatnih kompanija, koje djeluju u zelenom sektoru. Na sastanku je predstavljen Nacionalni izvještaj o neusklađenosti vještina u zelenom sektoru, pripremljen kroz ovaj projekat. Tokom diskusije, govorili smo o neophodnom definisanju zelenih poslova, poboljšanju usklađenosti privatnog i državnog sektora, kao i uvođenja obrazovnog programa za pojedine profile zanimanja vezanih za zelene poslove. Zaključak sastanka je da ne postoji dovoljno dobro razumjevanje značenja termina ‘zeleni posao’, kako od strane poslodavca, tako od strane šire javnosti. Aktuelna situacija u državi ukazuje na to da je upitno da li svi poslovi koje poslodavci označavaju kao zelene, odgovaraju potrebnim kriterijumima da bi se na ovaj način označavali, bilo da se radi o biznima, administrativnim poslovima, uslužnim djelatnostima ili drugim sektorima. Kada su u pitanju obrazovne institucije, i mogućnosti uvođenja obrazovnog programa koji se odnosi na zelene poslove, neophodno je prvo ojačati kapacitete u smislu kvalitetno obučenog osoblja.

Sastanak je organizovan u okviru projekta ADDUPT – Adresiranje neusklađenosti vještina u zelenom sektoru kroz digitalno usavršavanje stručnog obrazovanja i obuke – VET.
Projekat vodi Centro Superior de Formacion Europa – sur Sa (CESUR) iz Španija, dok su partneri na projektu: Albanski centar za brigu o obrazovanju i obuku (ACT Center) iz Albanije, Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Bosne i Hercegovine, Edukativna organizacija (Eurotraining) iz Grčke, CESIE iz Italije, Privredna i industrijska komora iz Albanije, Privredna i industrijska komora iz Bosne i Hercegovine, Centar za socijalnu inovaciju (CSI) iz Kipra. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) u skladu sa ovlašćenjima koja im je delegirala Evropska unija.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio