Pokrenuta Inicijativa “Zona sa smanjenom upotrebom plastike” u opštini Kotor koja ima za cilj smanjenje zagađenja plastikom u Crnoj Gori

Pokrenuta Inicijativa “Zona sa smanjenom upotrebom plastike” u opštini Kotor koja ima za cilj smanjenje zagađenja plastikom u Crnoj Gori

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH i UN Regionalni centar aktivnosti MedWaves sa zadovoljstvom objavljuju pokretanje Inicijative Zona sa smanjenom upotrebom plastike – Low Plastic Zone (LPZ). Inicijativa LPZ ima za cilj da izgradi zajednicu perspektivnih vlasnika hotela, restorana, kafića i barova koji su posvećeni postepenom ukidanju plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz svog poslovanja i doprinosu suzbijanju zagađenja plastikom u Crnoj Gori.

Činjenice o plastici za jednokratnu upotrebu:

✔ Plastične boce i čaše, kutije za hranu, kese, paketi, omoti, kao i limenke su proizvodi koji su najčešće prisutni kao otpad na plažama i najviše su prikupljani tokom akcija čišćenja duž obala Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

✔ Ovi proizvodi su dizajnirani tako da budu jednom iskorišteni, često samo na par minuta a potom odloženi. Jedan od tri plastična proizvoda za jednokratnu upotrebu završe u moru gdje mogu ostati vjekovima.

✔ 80% plastičnog smeća prisutnog u morima porijeklom je iz aktivnosti na kopnu, iz rijeka i iz gusto naseljenih obalnih područja sa neadekvatnim politikama upravljanja otpadom i neadekvatnom infrastrukturom.

✔ Zagađenje plastikom šteti životnoj sredini, i zdravlju ljudi, kontaminirajući mora i tla.

✔ Troje od četvoro ljudi širom svijeta želi da plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu budu zabranjeni što je prije moguće.

✔ 82% ljudi širom svijeta radije bira proizvode sa manje plastičnog pakovanja.

U Crnoj Gori inicijativu “Zona sa smanjenom upotrebom plastike” u Kotoru sprovodi NVO Green Home, sa ciljem ohrabrivanja i pružanja podrške vlasnicima i menadžerima hotela, restorana, kafića, kako bi smanjili upotrebu proizvoda za jednokratnu upotrebu.

HoReCa sektor je značajan, kada je u pitanju korišćenje proizvoda kao što su plastične slamčice, kašikice, čaše, boce, kese itd. zbog njihove pogodnosti, cijene i funkcionalnosti, ali sa druge strane, ovi proizvodi čine većinu otpada koji se nalazi na plažama, obali i u moru.

Osim lošeg uticaja na životnu sredinu, slike obale i gradova koji su opterećani plastičnim otpadom, ostavljaju loš utisak na posjetioce i samim tim umanjuje se broj posjetilaca, vrijednost, prihoda iz poslovanja, a povećavaju se troškovi čišćenja.

Hoteli, restorani i kafići mogu, u značajnoj mjeri, doprinijeti smanjenju količina plastičnog otpada, ako prilagode svoje prakse i uvedu promjene u načinu poslovanja.

Svijest javnosti o štetnom efektu koji plastika ima na životnu sredinu i zdravlje ljudi razvija se u pravcu da je plastični otpad problem koji traži hitno djelovanje. Mnogi ljudi osjećaju zabrinutost za budućnost a neki se osjećaju nemoćno kada vide količine plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji se nepotrebno koriste u velikim količinama. Ljudi se trude da smanje svoju upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, i sve više se okreću ka mjestima na kojima se primjenjuju održive prakse.

Skladno tome raste i broj kompanija koje žele da smanje svoj uticaj na životnu sredinu, ne samo zato što je to pravilno, već zato što im daje dodatnu vrijednost i čini ih prepoznatljivim. Međutim, vlasnici, menadžeri obično ne znaju odakle da počnu.

Inicijativa “Zona sa smanjenom upotrebom plastike” je pokrenuta upravo da pruži podršku onima koji su odlučili da smanje količinu jedokratnih proizvoda u svom poslovanju.

Implementacija ove inicijative je jednostavna i podrazumjeva: prelazak na čaše, boce i kese za višekratnu upotrebu, savjetovanje gostiju da donose višekratne cegere, služenje slamčica samo na zahtjev, korištenje alternativnih proizvoda za jednokratnu upotrebu od sigurnijeg i cirkularnog materijala, kao što je drvo… Promjena je moguća, ali zahtijeva promjenu u načinu razmišljanja, navikama, i načinu poslovanja, kao i snažnu kolaboraciju i efektivnu komunikaciju sa dobavljačima i korisnicima.

U toku dolazećih mjeseci komuniciraćemo sa predstavnicima hotela, restorana i kafića u Opštini Kotor kako bismo zajedno izvršili procjenu njihove trenutne upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu, sagledali dostupne opcije koje će smanjiti ili eliminisati iz upotrebe ove proizvode, i pomoći im da implementiraju najpogodnija rješenja za njihova poslovanja.

Za sve one koji odluče da se priključe ovoj inicijativi, pripremili smo naljepnice koje skreću pažnju gostima: zona sa smanjenom upotrebom plastike.

Učešće u inicijativi Zona sa smanjenom upotrebom plastike je potpuno BESPLATNO.

Inicijativa Zona sa smanjenjenom upotrebom plastike izrađena je na osnovu saznanja dobijenim u pilot fazi implementiranoj od strane GIZ-a iz 2020. i 2021. u pet opština u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ona takođe dolazi na talasu uspjeha Programa Plastic Free Balearics koji je sprovodila Španska Fondacija Save the Med. Naročito, Inicijativa Zone sa smanjenom upotrebom plastike je usvojila Indeks iskrenih alternativa plastici (H.A.P.I.), alat koji je razvio Save the Med da pomogne kompanijama da smanje upotrebu plastike izbjegavajući pogrešna rješenja. Takav je i HoReCa Vodič ka Nultom Otpadu razvijen od strane Zero Waste Montenegro koji nudi kompanijama primjere realnih i primjenjivih alternativnih rješenja plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koja su dostupna u zemlji u kojoj se projekat sprovodi.

Ako ste zainteresovani da se priključite inicijativi Zona smanjene upotrebe plastike, molimo Vas kontaktirajte:

nina.mihailovic@greenhome.co.me

+382 67 067 777

U skladu sa Direktivom Evropske komisije (2019/904) o plastici za jednokratnu upotrebu, inicijativa Low Plastic Zone je zajednički napor Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH i MedWaves, koji implementiraju nacionalni partneri u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori.

Program integrisanog upravljanja otpadom i prevencije morskog otpada na Zapadnom Balkanu (MLP), koji finansira Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, podržava četiri zemlje da pomognu u smanjenju ispuštanja plastike u Jadransko more olakšavanjem regionalne razmjene, razmjene znanja i prekogranične saradnje.

GIZ je pružalac usluga u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj i međunarodnog obrazovnog rada, posvećen oblikovanju vrijedne budućnosti širom svijeta. GIZ ima 50 godina iskustva u raznim oblastima, uključujući ekonomski razvoj i promociju zapošljavanja, energetiku i životnu sredinu, mir i sigurnost.

Preventing marine litter in the Western Balkans

MedWaves je centar za međunarodnu saradnju koji razvija inovativna rješenja koja se bave zajedničkim ekološkim izazovima, zasnovanim na cirkularnoj ekonomiji i principima održive potrošnje i proizvodnje. Djeluje u okviru pravnog okvira Mediteranskog akcionog plana (MAP) i Konvencije za zaštitu morske sredine i obalnog regiona Mediterana. MedWaves se nalazi u Barseloni (Španija) i pripada Programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Takođe djeluje kao Regionalni centar Stokholmske konvencije o postojanim organskim zagađivačima (POPs). MedWaves se aktivno bavi zagađenjem plastikom na Mediteranu kroz pristup, tehničku saradnju i rad na politici, kao i razvoj, implementaciju i skaliranje inovativnih rešenja za preduzeća.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio