Spriječiti nelegalnu gradnju koja se dešava u toku noći u Grebaji

Spriječiti nelegalnu gradnju koja se dešava u toku noći u Grebaji

Nakon što nadzornici koji su angažovani u parku završe sa smjenom i odu svojim kućama, u dolini Grebaja ulaze traktori sa materijalom nelegalnih graditelja i počinje nelegalna gradnja. Kako to izgleda, imali smo prilike da se uvjerimo nedavno, kada su predstavnici NVO Green Home, zajedno sa studentima iz Crne Gore, Kosova i Albanije bili na sedmodnevnom kampu i u ovoj dolini provodili dane i noći. Porazna je činjenica da je objekat koji je u fazi izgradnje već bio „zapečaćen“ u momentu kada smo isti obišli što se može vidjeti iz fotografija i video snimaka koje dostavljamo u prilogu. Ovo ukazuje da su predstavnici nacionalnog parka isti prijavili nadležnoj inspekciji, nadležna graževinsko-urbanistička inspekcija objekat obišla i zabranila dalju gradnju, ali da je i pored svega ovoga gradnja nastavljena. Kako bi se objekat izgradio, prethodno su morala biti uklonjena stabla a na fotografija se vide polazne osnove za još objekata koji se planiraju izgraditi pored već izgrađenih.

Imajući na umu da se nadležnosti JP za nacionalne parkove Crne Gore u smislu nelegalne gradnje završavaju kod prijavljivanja istih nadležnim inspekcijama, ovim putem apelujemo na JP za nacionalne parkove da uvede treću smjenu za ovaj dio parka kako bi se fizički spriječilo unošenje građevinskog materijala u dolinu a samim tim i nelegalna gradnja.

Pozivamo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da urgentno reaguje i ukloni objekte koji su nelegalno izgrađeni u dolini Grebaja te da zaustavi svaku dalju nelegalnu gradnju u ovom prostoru.

U dolini Grebaja se već nalazi veliki broj nelegalno izgrađenih objekata a ubrzani pritisak na ovo područje ovakvim polovičnim reakcijama nadležnih inspekcija ne smije biti dozvoljen.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio