Pokrenuti reviziju Plana gazdovanja šumama u Opasanici

Pokrenuti reviziju Plana gazdovanja šumama u Opasanici

Ove sedmice (24. i 25. aprila 2023.) u Kolašinu, održana je dvodnevna konferencija o upravljanju šumama u nacionalnom parku Prokletije i parku prirode Komovi.

Konferencija je imala za cilj da otvori diskusiju na temu upravljanja šumama u zaštićenim područjima, te problemima koji su u ovoj oblasti prepoznati, a učešće u radu konferencije uzeli su predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave šumama kako iz sektora zaštite prirode, tako iz sektora šumarstva.

Razlog zašto je fokus stavljen na nacionalni park Prokletije jeste u činjenici da je ovo područje izuzetno bogato šumama, ali da postoje brojni problemi koji su prisutni na ovom terenu koji uključuju: nelegalnu sječu stabala, šumske požare, neregularnosti kod doznake, prijema i otpreme stabala, te kontroli istih. Sa druge strane, u parku prirode Komovi zaštićenim područjem se upravlja od strane tri upravljača i to: Agencije za zaštićena područja Podgorice, Parka prirode Komovi doo u Andrijevici i Opštine Kolašin. Istovremeno, u okviru zaštićenog područja realizuje se ekonomska sječa stabala.

U toku konferencije diskutovalo se i o neusaglašenosti zakona o zaštiti prirode, zakona o šumama, zakona o divljači i lovstvu, ali i nelegalnoj i legalnoj sječi šume, kao i posljedicama ovih aktivnosti po ekosistem i ekološke koridore.

Jedan od zaključaka konferencije je da je neophodno pokrenuti reviziju Plana gazdovanja šumama u Opasanici u parku prirode Komovi, te ocijeniti kolika je šteta nastala u tom zaštićenom području sječom šume.

Takođe, neophodno je poboljšati saradnju i komunikaciju između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencije za zaštitu životne sredine, nadležne inspekcije, ali i upravljača zaštićenih područja bilo da je riječ o nacionalnim parkovima ili parkovima prirode. Ovo posebno iz razloga što je u toku javna rasparava za Zakon o šumama, dok je priprema novog Zakona o zaštiti prirode u toku.

Projekat Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova ima za cilj da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva, aktivista i pojedinaca koji su aktivni na području Prokletija i Komova u oblasti upravljanja šumama, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio