Proslava Dana drimskog sliva: Poziv za učešće na edukativnom kampu 5 – 6. maj 2019.

Proslava Dana drimskog sliva: Poziv za učešće na edukativnom kampu 5 – 6. maj 2019.

NVO Green Home već peti put organizuje edukativni kamp kojim se obilježava dan Drimskog sliva. Ove godine kamp će se organizovati u saradnji sa NVO Zeleni Korak iz Ulcinja a uz podršku GEF projekta „Jačanje prekogranične saradnje i integralnog upravljanja vodenim resursom u proširenom basenu rijeke Drim“.

Tema ovogodišnjeg edukativnog kampa Proslava dana Drimskog sliva je zagađenje plastikom i uticaj na životnu sredinu. Edukativni kamp održaće se u periodu od 5 – 6. maj na Adi Bojani.

S ciljem podsticanja građana na smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda a posebno jednokratne plastike kao i promovisanje alternativnih rješenja u periodu od 18.04. – 23.04.2019. održaće se PlasticFreeChallenge.

Pozivamo sve zainteresovane građane da se uključe u takmičenje time što će poslati fotografiju sopstvenog primjera djelovanja u cilju smanjenja stvaranja plastičnog otpada.

Fotografije je potrebno poslati na: milica.kandic@greenhome.co.me ili na FB stranicu Green Homa sa hashtag – om #PlasticFreeChallenge ne kasnije od 23.04.2019. godine.

Dva najinovativnija odgovora takmičara biće nagrađena dvodnevnim kampom na Adi Bojani dok će ostali učesnici akcije biti nagrađeni poklonima iznenađenja.

Tokom trajanja edukativnog kampa učesnici će imati priliku da saznaju više o zagađenju plastikom, problemu morskog otpada i uticaju na živi svijet podmorja, konceptu cirkularne ekonomije kao i tehnikama snalaženja u prirodi. Pored predavanja biće organizovano i druženje oko logorske vatre sa prezentacijom filmova o vrijednostima Drimskog sliva ali i čišćenje lokacije koja se mapira kao najproblematičnija.

Cilj ove akcije je skrenuti pažnju na sve veći problem plastike kao jedan od velikih pritisaka na bazen drimskog sliva. Poznato je da je najveća prijetnja biodiverzitetu posle klimatskih promjena upravo zagađenje plastikom a posebno osjetljivi ekosistemi poput morskih su najviše pogođeni. Prema dostupnim analizama najveći problem predstavlja morski otpad i sitne frakcije plastike – mikroplastika koje putem lanca ishrane svakako stižu i do čovjeka. Poznato je da oko 50% otpada koji je pronađen na plaži upravo je jednokratna plastika poput: plastične slamčice, štapića za uši, plastičnog pribora za jelo, plastične kese i čaše.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio