Proslava dana Drimskog sliva

Proslava dana Drimskog sliva

Ada Bojana_10.05. – 11.05.2019._NVO Green Home će u periodu od 10.05. – 11.05.2019. organizovati edukativni kamp na Adi Bojani kojim se želi obilježiti dan drimskog sliva. Kamp se organizuje u saradnji sa NVO Zeleni korak a uz podršku GEF projekta „Jačanje prekogranične saradnje i integralnog upravljanja vodenim resursom u proširenom basenu rijeke Drim“.

Sliv rijeke Drim se pruža na geografsko područje od 19.000 km², pruža se kroz Albaniju, Grčku, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru. Sliv Drima je povezan hidrološki sistem koji obuhvata jezera Veliku i Malu Prespu, Skadarsko jezero, rijeku Drim uključujući njene pritoke: Veliki i mali Drim i rijeku Bojanu. S tim u vezi zadovoljstvo nam je da radimo u partnerstvu sa drugim organizacijama koje djeluju u basenu drimskog sliva gdje će se organizovati slične aktivnosti.

Cilj ove akcije je skrenuti pažnju na sve veći problem plastike kao jedan od velikih pritisaka na bazen drimskog sliva. Poznato je da je najveća prijetnja biodiverzitetu posle klimatskih promjena upravo je zagađenje plastikom a posebno osjetljivi ekosistemi poput morskih upravo su najviše pogođeni.

Prema dostupnim analizama najveći problem predstavlja morski otpad i sitne frakcije plastike – mikroplastika koje putem lanca ishrane svakako stižu i do čovjeka. Poznato je da oko 50% otpada koji je pronađen na plaži upravo je jednokratna plastika poput: plastične slamčice, štapića za uši, plastičnog pribora za jelo, plastične kese i čaše.

Tokom dvodnevnog kampa učesnicima će se kroz niz predavanja ukazati na štetne uticaje plastike i potrebe za korišćenjem alternativnih proizvoda poput: termosa, cegera, sprovešće se akcija čišćenja a takođe će biti organizovano i filmsko veče u prirodi gdje će biti predstavljeni filmovi o vrijednostima drimskog sliva i značaju integralnog upravljanja ovim vodnim resursom.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio