Prvi sastanak projektnog tima ADDUPT projekta održan je u Madridu

Prvi sastanak projektnog tima ADDUPT projekta održan je u Madridu

U okviru projekta ADDUPT (Adresiranje neusklađenosti vještina u zelenom sektoru kroz digitalno usavršavanje stručnog obrazovanja i obuke – VET) u Madridu je od 7. i 8. marta 2023. održan prvi sastanak projketnog tima. Ovaj sastanak je bio prilika da se napravi detaljan plan rada i raspodjela zadataka. Fokus rada u sledećih 6 mjeseci biće na istrazivanju veze između stručnog obrazovanja i obuka (VET) koje se rade u zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina) i tržišta rada na osnovu smjernica iz centara koji se bave stručnim obrazovanjem i obukama (VET) na nivou EU.
Lider na ovom projektu je Centro de Formacion Europa – sur Sa (CESUR) iz Španije, a partneri pored Green Home su Albanski centar za brigu o obrazovanju i obuku (ACT Center) iz Albanije, Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Bosne i Herzegovine, Edukativna organizacija (Eurotraining) iz Grčke, CESIE iz Italije, Privredna i industrijska komora iz Albanije, Privredna i industrijska komora iz Bosne i Hercegovine, Centar za socijalnu inovaciju (CSI) iz Kipra.
Projekat je finansijski podržan od strane Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) u skladu sa ovlašćenjima koja im je delegirala Evropska unija.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio