Započela realizacija projekta Borba protiv plastike za jednokratnu upotrebu u regionu Jadranskog mora kroz akcije sa javnim i privatnim sektorom

Započela realizacija projekta Borba protiv plastike za jednokratnu upotrebu u regionu Jadranskog mora kroz akcije sa javnim i privatnim sektorom


Povodom početka projekta “Borba protiv plastike za jednokratnu upotrebu u regionu Jadranskog mora kroz akcije sa javnim i privatnim sektorom” održan je inicijalni sastanak sa predstavnicima Opštine Kotor.
Projekat će biti realizovan na teritoriji Opštine Kotor a obuhvatiće realizaciju dvije inicijative: Zona smanjene upotrebe plastike i inicijativa zelenih javnih nabavki.
Na sastanku su predstavljene planirane aktivnosti i uspostavljena saradnja sa ovom opštinom koja je izrazila spremnost da podrži i učestvuje u realizaciji pomenutih aktivnosti.
Više o projektu možete pročitati ovdje.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio