Što prije krenuti u uklanjanje odbačenih otpadnih guma širom Crne Gore

Što prije krenuti u uklanjanje odbačenih otpadnih guma širom Crne Gore

Na konferenciji o mogućnostima primjene EPR modela na otpadne gume u Crnoj Gori koju je juče (28.05.2024.) organizovala NVO Green Home donešeni su sljedeći zaključci:

  • Potrebno je ubrzati rad komisije koju je formiralo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera a koja treba da utvrdi količine i lokacije na kojima se nalaze odbačene “stare” otpadne gume širom Crne Gore, te hitno obezbijediti finansijska sredstva i pristupiti njihovom uklanjanju kako bi se smanjio rizik od paljenja tih guma, što predstavlja ozbiljan ekološki problem.
  • Potrebno je ubrzati donošenje podzakonskih akata koji se odnose na primjenu modela proširene odgovornosti proizvođača kako bi se uredilo pitanje otpadnih guma koje će se stvarati u budućnosti čime se očekuje da se pitanje otpadnih guma rješi kroz proširenu odgovornost proizvođača/uvoznika ovih proizvoda.

Konferencija je dio aktivnosti i napora NVO Green Home da se uredi pitanje upravljajna otpadnim gumama u Crnoj Gori koje predstavljaju ozbiljan ekološki izazov a prisustvovali su joj predstavnici institucija i organizacija koje se bave ovom tematikom.

Neadekvatno upravljajne otpadnim gumama u Crnoj Gori kreira niz ozbiljnih ekoloških problema. Jedan od najznačajnih rizika su česta paljenja otpadnih guma radi prikupljanja metala iz njih, a što se dešava skoro svakodnevno u brojnim naseljima širom Crne Gore.

Gasovi koji se ispuštaju u životnu sredinu su izrazito opasni jer sadrže u sebi materije koje su kancerogene i mutagene, ali su i perzistentne te su dugo zadržavaju u životnoj sredini. Vrlo mala količina udahnutih gasova od sagorijevanja otpadnih guma može biti okidač za razvoj tumora a čemu su posebno izloženo stanovništvo koje živi u neposrednoj okolini lokacijaam na kojima se ove aktivnosti dešavaju.

Stoga, osim što vizuelno zagađuju životnu sredinu, otpadne gume imaju i značajan negativan efekat na zdravlje ljudi, pa je potrebno što hitnije pristupiti rješavanju istog.

Konferencija “Mogućnost primjene EPR modela na otpadne gume u Crnoj Gori” organizovana je u okviru projekta Proširena odgovornost proizvođača na primjeru otpadnih guma u Crnoj Gori koji je finansiran od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio