U OŠ “Pavle Rovinski” održane edukativne radionice o prirodnim katastrofama

U OŠ “Pavle Rovinski” održane edukativne radionice o prirodnim katastrofama

Danas smo u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore učenike OŠ “Pavle Rovinski” edukovali o toplotnim udarima i preporukama za zaštitu od velikih vrućina.

Radionica je organizovana u okviru projekta “Ja sam spreman/a”, koji za cilj podizanje svijesti učenika osnovnih i srednjih škola o prirodnim i drugim katastrofama, kao i edukaciju o mjerama smanjenja rizika od katastrofa.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva unutrašnih poslova, od sredstava iz Fonda zaštite i spašavanja.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio