Vječne toksične hemikalije prisutne u jednokratnim ambalažama u Crnoj Gori

Vječne toksične hemikalije prisutne u jednokratnim ambalažama u Crnoj Gori

NVO Green home je učestvovala u opsežnom istraživanju prisustva PFAS jedinjenja u ambalaži za hranu. Ovo istraživanje je sprovedeno u 17 zemalja svijeta u saradnji sa Internacionalnom mrežom za eliminaciju polutanata (IPEN) na ukupno 119 uzoraka.

U okviru istraživanja, analizirano je i 5 uzoraka ambalaže iz Crne Gore, koji uključuju omotače za brzu hranu, pakovanja za kokice (koje se spremaju u mikrotalasnoj pećnici) i ambalažu od recikliranog papira za pakovanje nemasne hrane.

Rezultati analize uzoraka iz Crne Gore pokazali su da dva uzorka pozitivni na prisustvo ukupne količine PFAS jedinjenja.

Na ukupnom nivou, rezultati ispitivanja su pokazali da čak 64 od 119 uzoraka (ukupno 54% analiziranih uzoraka) sadrži PFASuključujući pakovanja za brzu hranu iz velikih lanaca brze hraneOd ukupno 58 ciljanih PFAS jedinjenja, ovom metodom, otkriveno je čak 21 jedinjenje.

Ovo upućuje na potrebu dodatnih istražavanja na polju bezbjednosti ambalaža po ljudsko zdravlje, na efektivniju primjenu regulative koja se odnosi na kontrolu hemikalija u ambalažama ali i na bolju osviješćenost ljudi kada je u pitanju odabir proizvoda za konzumaciju.

Metoda koja korištena za određivanje ukupne količine PFAS koja se može ekstrahovati iz uzoraka je Ekstrahirajući organski fluor (EOF).

Određene PFAS hemikalije se nalaze u okviru zabranjenih toksičnih materija Stokholmske konvencije, čija je potpisnica i država Crna Gora od marta 2011. godine. Postoje definisani pragovi za nekoliko malih grupa PFAS jedinjenja, međutim to nije dovoljno da bi se postigla kontrola ovih jedinjenja u jednokratnoj ambalaži za hranu. Neophodna je univerzalna zabrana polimernih PFAS jedinjenja kako bi se zaustavilo izlaganje ljudi ovim toksinima i njihova migracija u segmente životne sredine.

PFAS (per- i polifluoroalkil supstance) su velika grupa toksičnih hemijskih jedinjenja koja su široko prisutna u proizvodnji raznih vrsta proizvoda. PFAS jedinjenja imaju niz negativnih uticaja po zdravlje čovjeka kao i po životnu sredinu, kao što su uticaji na plodnost, razvoj fetusa, funkcije tiroidne žlijezde. Ove supstance se obično koriste u industriji papira, celuloze i oblikovanih vlakana za proizvodnju ambalaže za hranu i posuđa za jednokratnu upotrebu otpornog na masnoće i vodu. Zbog svojih svojstava kao što je otpornost na masnoću, PFAS se široko koriste u proizvodnji papira za pečenje i korpicama za kolače, pekarskim kesama, kutijama za brzu hranu i za ponijeti, kesama za pripremu kokica u mikrotalasnoj pećnici i posuđu za kompostiranje.

Nauci je poznato je da PFAS jedinjenja mogu prelaziti iz ambalaže u hranu, obzirom da su u neposrednom kontaktu. Istraživanja su potvrdila da postoji veza između konzumacije hrane koja je upakovana u ambalažu koja sadrži PFAS hemikalije i koncentracijom PFAS hemikalija u ljudskoj krvi. Upravo zbog toga, javlja se zabrinotost ljudi, kada je u pitanju konzumacija hrane koja je upakovana u jednokratne ambalaže.

Studija Vječne hemikalije u jednokratnim ambalažama i stonom priboru je dostupna ovdje.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio