Održana radionica Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova

Održana radionica Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova

Radionicu smo organizovali u okviru projekata Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova koji za cilj ima da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva, aktivista i pojedinaca koji su aktivni ili žele biti aktivni u oblasti očuvanja šuma sa fokusom na nacionalni park Prokletije i park prirode Komovi.

Radionica je održana u periodu od 16.03. – 18.03. u Andrijevici, u okviru koje je realizovan trening za aktiviste i predstavnike civilnog sektora o upravljanju šumama. Na treningu, učesnici su imali priliku da čuju o ekološkom aspektu očuvanja šuma i šumskih zemljišta, o zakonodavnom okviru i nadležnostima u ovoj oblasti, ali i o tome kako se upravlja šumama u nacionalnom parku Prokletije i parku prirode Komovi, te koji su problemi prisutni u oba parka. U okviru događaja, učesnici su imali priliku i da posjete park prirode Komovi, te da se na terenu upoznaju sa problemima.

Projekat, Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova, podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio