Unapređenje ka posvećenoj i konkretnoj primjeni ekoloških standarda (ARTEMIS)

Unapređenje ka posvećenoj i konkretnoj primjeni ekoloških standarda (ARTEMIS)

NVO „Green Home“ realizuje projekat ARTEMIS: „Unapređenje ka posvećenoj i konkretnoj primjeni ekoloških standarda“ koji ima za cilj da doprinese daljem jačanju Koalicije 27 kao nezavisne platforme za koordinirani napor crnogorskih OCD za zaštitu životne sredine u monitoringu nacionalnih reformi, sprovođenju standarda zaštite životne sredine i zalaganju za javni interes.

Opšti cilj projekta je da doprinese usklađivanju nacionalnih propisa i praksi sa evropskim standardima zaštite životne sredine u okviru procesa pristupanja EU.

Specifični ciljevi projekta su sledeći:

1. Osnažiti organizacije civilnog društva da aktivnije učestvuju u procesu usvajanja evropskih standarda o životnoj sredini i pregovorima o pregovaračkom poglavlju 27.
2. Povećati nivo javnog razumijevanja evropskih ekoloških standarda i svijesti građana o ključnim ekološkim problemima u Crnoj Gori
3. Poboljšati javni dijalog o pitanjima životne sredine, uključivanjem građana, nevladinih organizacija, medija i predstavnika javnog sektora.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, NVO Sjeverna Zemlja i NVO Društvo mladih ekologa u Nikšiću a finansiran je od strane Balkan Trust for Democracy u trajanju od jula 2020 do jula 2021 godine.

Više informacija na: azra.vukovic@greenhome.co.me

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
jul 2020 – jul 2021
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio