Perfluoroalkil i polifluoroalkil supstance u papirnom pakovanju hrane za jednokratnu upotrebu

Perfluoroalkil i polifluoroalkil supstance u papirnom pakovanju hrane za jednokratnu upotrebu

Cilj ovog projekta je prikupljanje dokaza o širokoj upotrebi PFAS-a u ambalaži za hranu za jednokratnu upotrebu, sastavu i koncentraciji specifičnog PFAS-a, kao i otkrivanje nivoa pozadinske (tj. nenamjerne) kontaminacije PFAS-om u ambalaži od recikliranog papira. Podaci imaju za cilj da podrže argumentaciju o pristupu zasnovanom na klasama za ograničenje PFAS u proizvodima u kojima upotreba PFAS nije neophodna i postoje alternative.

Očekivani rezultati ovog projekta su:
– Podaci o sadržaju PFAS u papirnoj ambalaži za hranu za jednokratnu upotrebu dostupni su i poznati javnosti, vladinim regulatorima i Stranama Stokholmske konvencije;
– Državnim regulatorima i Stranama Stokholmske konvencije poznate su analitičke mogućnosti za analizu cele klase PFAS;
– Javnost je svjesna zabrinutosti u vezi sa upotrebom PFAS-a u papirnoj ambalaži za hranu za jednokratnu upotrebu, uključujući sve relevantne korake životnog ciklusa papirne ambalaže za hranu;

Projekat je finansijski podržan od strane IPEN Globalne mreže, počeo je 23.05.2022. godine i trajaće 12 mjeseci.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
maj 2022 – maj 2023
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio