EIT Food Start-up Awareness Event

EIT Food Start-up Awareness Event

Cilj projekta je da podstakne talentovane preduzetnike kao i startup – ove koji se nalaze u ranoj fazi a bave se poljoprivredom da razvijaju svoje biznise ali i da se umrežavaju i šire tržište.

Projekat obuhvata radionicu na kojoj će se govoriti šta je start up i kako treba razvijati cijeli proces. Svi učesnici će kroz grupni radi imati priliku da počnu sa razvijanjem neke start up ideje. Nakon radionice, organizovaćemo događaj koji će omogućiti umrežavanje i razmjenu mišljenja između institucija, poljoprivrednih proizvođača i civilnog sektora. Zainteresovani proizvođači i startup – ovi imaće mogućnost da predstave svoj način rada.

Projekat je podržan od strane EIT Food CLC North East sp.z.o.o.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
oktobar 2022 – novembar 2022
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio