Upoznaj štetne hemikalije!

Upoznaj štetne hemikalije!

U okviru ovog projekta doprinijećemo podizanju svijesti građana o uticaju organskih zagađujućih supstanci na životnu sredinu i zdravlje ljudi ali i podstaći javni dijalog na ovu temu.

Imajući u vidu izloženost sakupljača sekundardnih sirovina i reciklera POPs hemikalijama, pripremićemo Vodič sa osnovnim informacijama o organskim zagađujućim supstancama, njihovom uticaju i rizicima koje nosi rukovanje POPs hemikalijama i mjerama zaštite.

Imajući u vidu da su POPs hemikalije prisutne u određenim električnim i elektronskim uređajima, pripremićemo informativnu kampanju o značaju odvojenog sakupljanja i pravilnog odlaganja ovog otpada.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Više informacija na: anastasija.lalevic@greenhome.co.me

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
Lokacija

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio