Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova

Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova

Cilj ovog projekta je doprinijeti osnaživanju organizacija civilnog društva, aktivista i pojedinaca koji su aktivni na područjima Prokletija i Komova u oblasti očuvanja šuma. Kroz ovaj projekat težimo unapređenju upravljanja šumama na području NP Prokletije i PP Komovi, kroz prepoznavanje ključnih problema i jačanje organizacija civilnog društva za njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka, što će doprinijeti boljem statusu zaštićenih područja i integraciji Crne Gore u EU.

Aktivnosti obuhvataju monitoring i analizu sprovođenja javnih politika u oblasti upravljanja šumama uz kreiranje seta preporuka za donosioce odluka. U okviru projekta organizovaćemo treninge za organizacije civilnog društva na bazi njihovih potreba u ovoj oblasti a biće organizovana i tematska konferencija. Projekat obuhvata i organizaciju izložbe fotografija i pripremu video materijala kroz koji ćemo prezentovati vrijednosti šuma Prokletija i Komova, ali i probleme ovih područja.

Projekat, Jako civilno društvo za očuvane šume Prokletija i Komova, podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica
Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
Novembar 2022 – Septembar 2023
Lokacija
Nacionalni park Prokletije i Park prirode Komovi

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio