Podrška boljem upravljanju deltom Bojane u Crnoj Gori

Podrška boljem upravljanju deltom Bojane u Crnoj Gori

Projekat Podrška boljem upravljanju deltom Bojane u Crnoj Gori ima za cilj da podrži održivo upravljanje područjem Delta Bojane koje je jedno od ključnih biodiverzitetskih područja (KBA), kroz integrisane pristupe za očuvanje ugroženih slatkovodnih vrsta.
Projekat se odnosi na praćenje infrastrukturnih projekata koji prijete da ugroze slatkovodni biodiverzitet KBA područja Delta Bojane, pa će se projektom ukazati na postojeće prijetnje ovom ekosistemu.

Delta Bojane je IBA (Important Bird Area), IPA (Important Plant Area) i predstavlja važno ihtiološko stanište, povezuje Skadarsko jezero i Jadransko more i predstavlja važan migracioni put i najznačajnija je prirodna ili poluprirodna močvara u istočnom Mediteranu.

Kroz realizaciju ovog projekta:

  • Izradićemo dvije studije slučaja na osnovu praćenja aktivnosti relevantnih nadležnih organa i informacija o potencijalnom uticaju planiranih projekata na ovom području.
  • Obučićemo studente, volontere, lokano stanovništvo za svrhu aktivizma na KBA području Delta Bojane.
  • Sprovešćemo edukativnu kampanju sa kojom ćemo postići upućenost šire javnosti o značaju biodiverziteta ovog područja.
  • Za studente i volontere biće organizovan kamp na temu Biodiverzitet Delta Bojane sa fokusom na edukaciju o vrstama i staništima na tom području. Kamp će okupiti 20 studenata, volontera, mještana koji će imati priliku proširiti svoja znanja i uključiti se u građanski aktivizam.
  • Pripremićemo i edukativni video materijal, brošuru o karakterističnim vrstama te materijala sa ciljem podizanja svijesti o značaju o ovog područja.

Projekat realizujemo uz podršku Partnerskog fonda za krtične ekosisteme – Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).
Fond za partnerstvo za kritične ekosisteme (CEPF) je zajednička inicijativa Francuske razvojne agencije, Conservation International, Evropske unije, Globalnog fonda za životnu sredinu, Vlade Japana i Svjetske banke. Dodatna finansijska sredstva obezbjedili su Fondacija MAVA, Fondacija Audemars-Vatkins i Inicijativa donatora za mediteranske slatkovodne ekosisteme (DIMFE).Osnovni cilj je osigurati angažovanje civilnog društva u očuvanju biodiverziteta.

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
jul 2023 – oktobar 2024
Lokacija
Delta Bojane

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio