Smanjenje zagađenja vazduha i ublažavanje klimatskih promjena

Smanjenje zagađenja vazduha i ublažavanje klimatskih promjena

Opšti cilj ovog projekta je smanjenje zagađenja vazduha emisijama nastalim grijanjem u domaćinstvima i doprinos ublažavanju klimatskih promjena u Crnoj Gori. Ovim projektom želimo da se fokusiramo na grijanje i individualna ložišta koja zagađuju vazduh, znajući da samo u Podgorici postoje domaćinstva u naseljima koja za grijanje koriste nekvalitetne materijale (ugalj, mokra drva, ostatke prerađenog drveta, itd.).

U okviru ovog projekta pripremićemo komparativnu analizu različitih vrsta grijanja u Podgorici, koja će predstaviti analizu isplativosti za različite izvore grijanja i naglasiti unutrašnja i spoljašnja zagađenja kada je u pitanju grijanje na ugalj i/ili drvo, u odnosu na druge izvore energije. Na osnovu prikupljenih informacija i zaključaka analize biće pripremljena edukativna i promotivna kampanja. Sastojaće se od infografika, koji će predstaviti glavne nalaze za različite vrste grijanja, medijske prezentacije rezultata analize i video materijala (animacije) koji prikazuje ove rezultate.

Projekat je podržan od strane Evropskog fonda za klimu (European Climate Foundation). 

Program
Program za energiju i klimatske promjene
Period
mart 2023 – februar 2024
Lokacija
Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio