Kompostiranje je korisno!

Kompostiranje je korisno!

Projektom se želi ukazati na pozitivan uticaj kompostiranja na životnu sredinu i zdravlje građana.

Cilj projekta je ukazati na potencijal za smanjenje količine komunalnog otpada kroz različite načine kompostiranja, čime se umanjuje pritisak na sistem upravljanja otpadom. 

Kroz projekat ćemo sprovesti edukativnu kampanju za širu javnost i podržati 40 domaćinstava koja žele da kompostiraju u svojim domovima uz odgovarajuću opremu i obuku. 

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. 

Više informacija na: anastasija.lalevic@greenhome.co.me 

Program
Program za zaštitu životne sredine
Period
januar 2022 – maj 2022
Lokacija
Podgorica, Crna Gora

Povezane novosti

Crafted with love by Bild Studio